हत्यामा संलग्न कलिला हातहरू
अर्जुन गिरी पोखरा, भदौ २६