मेक्सिको भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या १२ भन्दा बढी
मेक्सिको, भदौ २३