सिरियाको एलेप्पोमा सात वर्षपछि विद्युत सेवा पुनः सुरू
दमास्कस (सिरिया), भदौ १६