बन्दुक लुकाएर राख्नेविरुद्ध मुद्दा
सोलुखुम्बु, भदौ १७