पाँच वर्षदेखि नवीकरण नभएका सवारी साधन सञ्चालित
जुम्ला, भदौ १७