सिंहदरबारको मूल भवनमा टेको लगाउन शुरु
काठमाडौं, भदौ १४