दाङमा पहिलो पटक फोटो पत्रकार संघको शाखा गठन
नारायण खड्का दाङ, साउन २७