डा. केसीको पक्षमा दाङबाट  एेक्यबद्धता
नारायण खड्का दाङ, साउन २५