यस्तो पर्व जहाँ एक दिन मरेर अन्तिम संस्कार गरिन्छ
द न्यूयोर्क टाइम्स स्पेन, साउन २४