नवलपरासी बाढीमा तीन बेपत्ता, दुई हजार घर डुबानमा
नवलपरासी,साउन २०