पाठ्यपुस्तक नपाएपछि विद्यालयमा तालाबन्दी
सल्यान, साउन १८