दाङको पहिलो महिला प्रहरी प्रमुखमा दुर्गा सिंह चन्द
नारायण खड्का, दाङ, साउन १८