नवलपरासीमा भएका छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईको मृत्यु
नवलपरासी, साउन १६