तेह्रथुम म्याङ्लुङका पहिरो पीडितलाई राहत
तेह्रथुम, साउन १४