सर्लाहीका जिशिअ बाह्र घण्टाको अनुसन्धानपछि नियन्त्रणमुक्त
महोत्तरी, साउन १४