अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनमा पाटाले अभियान चलाउने
काठमाडौँ, साउन १३