अब तुलसीपुर बजार पनि हर्न निषेधित क्षेत्र
नारायण खड्का दाङ, साउन १०