नवमीको रात मान्छेको मासु काटेर चढाइन्छ पाटनको यो मन्दिरमा
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज २८