फेसबुक लाइभमा नेपाल भाषा सिकाउँदै पूर्व मिस नेवाः
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, वैशाख १७