आज आमाको मुख हेर्ने दिन, मातातीर्थमा ठूलो मेला
काठमाडौं, वैशाख ३