नयाँ वर्षको दिनमा मात्र किन फुल्छ हारमको फूल?
धनुषा, चैत ३०