राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडियो डोल्पाको खदाङ
डोल्पा, चैत २६