'खल्ती खाली हुँदा पनि धनी बनेको हुन्छु'
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, चैत ४