बाबुको हत्या गर्ने छोरा पक्राउ
नारायण खड्का दाङ, माघ ८