लमहीमा महिलाले प्रहरी कार्यालय घेरे
नारायण खड्का दाङ, पुस २२