रवीन्द्रले आँखा लगाएको प्रकाशमानको निर्वाचन क्षेत्र
शोभा शर्मा काठमाडौं, असोज २७