गगनको क्षेत्रमा चुनावी शक्ति सन्तुलन
शोभा शर्मा काठमाडौँ, असोज २३