नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह बैठक शुरु
काठमाडौं, असोज २१