यी हुन् दाङमा प्रमुख दलहरूका सम्भावित संघीय उम्मेदवारहरू
नारायण खड्का दाङ,असोज १७