म अब एमाले छोडेर कतै जान्न : कोमल वली
नारायण खड्का दाङ, असोज ९