९९ स्थानको नतिजा आउन बाँकी, हेर्नुहोस् को कहाँ अगाडि
काठमाडौं, असोज ६ (सेतोपाटी)