बारामा १२ स्थानको परिणाम आउँदा बढीमा कांग्रेस अगाडि
काठमाडौँ, असोज ४ (सेतोपाटी)