अपहणमा परेका घर्तीको खोजि गर्न दाङबाट एसएसपी रोल्पा जाँदै
नारायण खड्का दाङ, भदौ ३०