मधेशको विकासका लागि प्रतिबद्ध छु:  प्रधानमन्त्री
राकेश यादव रौतहट, भदौ २९