एमालेका मधेस अनुहार
भानुभक्त/सन्जिब बगाले मलेठ (सप्तरी), भदौ २८