रोहिंगा हिंसामा आङ सान सू कीले भनिन् ‘आतंकवादीलाई मद्दत गर्न झूटो खबर’
बिबिसी