प्रदेश नम्बर पाँचको स्थितिपत्र : सामाजिक विकासतर्फ राष्ट्रिय तथ्यांकभन्दा कमजोर अवस्था
भगवती पाण्डे बुटवल, चैत २९