सिन्धुपाल्चोकमा तेस्रो दल ‘बदर’!
विजय नेपाल सिन्धुपाल्चोक मंसिर २६