चिकित्सा अनुसन्धान र युवा वैज्ञानिक
फणिन्द्र प्रसाद पौडेल
फणिन्द्र प्रसाद पौडेल उप–प्राध्यापक, मणिपाल मेडिकल कलेज