जिएमआरले लगानी जुटाउन सकेन, म्याद थपका लागि बोर्डमा आवेदन
रमेश लम्साल काठमाडौं, भदौ २०