ज्यानको बाजी लगाएर मह शिकार
नारायण रिजाल बागलुङ, बैशाख ३