थाइराइड र डाइबेटिजले सताए के गर्ने ?
डाक्टर अंशुमाली जोशी