एन्ड्रोइड फोनमा भाइरसको हमला, डाउनलोड नगर्नुहोस् यो एप
एजेन्सी, साउन १९