नयाँ आइफोनमा यस्ता हुनेछन् खास विशेषता!
सेतोपाटी काठमाडौँ, साउन १३