फेसबुकको आम्दानी कसरी बढ्यो ७१ प्रतिशत?
सेतोपाटी अमेरिका, साउन १२