स्वीडेनबाट कामदारको माग, श्रम मन्त्रालयको कारण कामदार पठाउन सकिएन
सेतोपाटी काठमाडौं, साउन ३०