एउटै मूल्यमा ६ थरीका चस्मा, यस्तो छ मूल्य र बिशेषता
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, साउन १३