यी होटलमा बस्न सकिन्छ आइसोलेसन, कति पर्छ शुल्क?
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज २४