किन नगर्ने भयो सामाजिक सञ्जालमा कोकाकोलाले विज्ञापन?
एजेन्सी अमेरिका, असार १४