जो कपाल काटेरै लखपति बने
नारायण खड्का दाङ, वैशाख ४